Ceník

Překladatelské služby

1 normostrana ČJ - IT 200 Kč
1 normostrana IT - ČJ 180 Kč
expresní překlad dle dohody 300 Kč

Konečná cena překladu se odvíjí od konkrétní zakázky. Cenu ovlivňuje četnost zakázek, velikost zakázky, náročnost textu.
K ceně je nutno připočíst DPH, jsem plátcem DPH.

Tlumočnické služby

Konsekutivní tlumočení půl dne (4 hodiny) 1 500 Kč
Konsekutivní tlumočení celý den (8 hodin) 3 000 Kč
Tlumočení přes Skype/telefon každá započatá hodina 300 Kč

Konečná cena tlumočení se odvíjí od konkrétní zakázky. Cenu ovlivňuje počet hodin tlumočení, pravidelnost zakázek, vzdálenost.
Při tlumočení v zahraničí je je samozřejmostí uhrazení veškeré stravy a ubytování po dobu pobytu.
K ceně je nutno připočíst DPH, jsem plátcem DPH.

Eva Masaryková

+420 739 369 560
eva.masarykova@seznam.cz

Bělov 124
768 21 Bělov